Vitaal buitengebied

Om het buitengebied vitaal te houden gaat de gemeente Meierijstad aan de slag met het project ‘Vitaal Buitengebied’. Binnen de gemeente Meierijstad is Wethouder ruimtelijke ordening, Eric van den Bogaard verantwoordelijk voor dit project. Het is belangrijk dat Meierijstad kwaliteit uitstraalt, ook als het gaat om de ruimtelijke inrichting. Neem het buitengebied: daar zijn én agrarische bedrijvigheid én natuur en landschap én recreatie en toerisme én de inwoners. De kunst is de juiste balans tussen al die functies te vinden en te behouden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we goed moeten nadenken over wat we doen met vrijkomende (agrarische) bebouwing. En hoe we teeltondersteunende voorzieningen en zonnepanelenparken op een verantwoorde manier kunnen vervlechten met de bestaande functies. Dit draagt bij aan de vitaliteit van het buitengebied. Het is belangrijk om deze discussie gezamenlijk met alle betrokkenen te voeren. En daarbij rekening te houden met voorzienbare ontwikkelingen en innovaties die invloed hebben op de verschillende functies.

Deze nieuwsbrief gaat de gemeente één keer per twee maanden uitbrengen. De nieuwsbrief is door medewerkers van het atelier Gebiedsontwikkeling en Planologie samengesteld. Hebt u vragen of opmerkingen of informatie voor een volgende nieuwsbrief dan kunt u een mail sturen aan vitaalbuitengebied@meierijstad.nl

Uitnodiging startbijeenkomst ‘Vitaal buitengebied’
Eerste stap in het project ‘Vitaal Buitengebied’ is het inventariseren van de dilemma’s, problemen, kansen en uitdagingen die zich in het buitengebied (gaan) voordoen. Dit wil de gemeente graag met u als bewoners, ondernemers, organisaties en eigenaren in het buitengebied. U kunt meedenken! Vandaar dat zij u graag uitnodigen voor een startbijeenkomst op:
Dinsdag 20 februari 2018, van 19.30 – 22.00 (inloop vanaf 19.00) bij CHV Noordkade te Veghel

De input tijdens de startbijeenkomst wordt gebruikt om uiteindelijk te komen tot de Agenda Vitaal Buitengebied. Op de Agenda komen de dilemma’s, problemen, kansen en uitdagingen die vragen om een nadere uitwerking. U kunt hierbij denken aan ontwikkeling van zonnepanelenparken of hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing.

Aanmelding
Voor een goed verloop van de startbijeenkomst vraagt de gemeente om u aan te melden en daarbij de 3 thema’s van uw keuze door te geven. Aanmelden kan tot en met 11 februari 2018 via het aanmeldformulier of door een mail te sturen naar vitaalbuitengebied@meierijstad.nl  Vermeld in de email uw naam, uw contactgegevens en de 3 thema’s waar u over mee wil praten.

Vragen
U kunt terecht bij Frank Schellen, projectleider ‘Vitaal Buitengebied’, 14-0413 of vitaalbuitengebied@meierijstad.nl

Klik hier voor de gehele nieuwsbrief en nadere toelichting van de 10 thema’s