Vincentiusvereniging vraagt uw hulp

Vincentiusvereniging Schijndel bestaat 163 jaar en draait op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn momenteel druk in de weer om de winkel weer een eigentijds gezicht te geven, dat kost veel energie en geld. Ook  wordt onze website geactualiseerd en zijn we volop bezig om verjonging binnen de organisatie te krijgen.

Nu is er van de gemeente goedkeuring gekomen om het pand, waar ’t VinCentje in is gehuisvest, aan te mogen passen. Daarnaast is er dringend een nieuwe ruimte nodig voor de voedselhulp, we hebben besloten dat gebouw zelf te gaan bouwen, eveneens aan de Europaweg 40 in Schijndel.

Dit alles legt een zwaar beslag op onze financiën. Naast de inkomsten uit winkel ’t VinCentje zijn we afhankelijk van giften van kerkelijke instellingen, stichtingen, bedrijven en particulieren. Deze vormen een onmisbare bron van inkomsten. Dit jaar doen we daarom een extra beroep op uw vrijgevigheid, zodat wij de nodige investeringen kunnen doen, om zodoende een nieuwe basis te leggen om ons mooie werk nog vele jaren te kunnen voortzetten.

Draagt u een steentje bij?
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 41 RABO 0167114603 t.n.v. Vincentiusvereniging Schijndel o.v.v. nieuwbouw voedselhulp.
Onze vereniging heeft de ANBI-status waardoor uw gift, onder voorwaarden, aftrekbaar is voor de belasting.

Alvast hartelijke dank namens de Vincentiusvereniging Schijndel