Collegewerkprogramma Mijlpalen van Meierijstad

Op 19 mei jl. is het collegewerkprogramma (Mijlpalen van Meierijstad) door het College van B&W van de gemeente Meierijstad vastgesteld. Speciaal voor de bij het POM aangesloten ondernemers is een eenvoudiger leesbaar exemplaar van het …

Ontbijtbijeenkomst OCS 23 mei

Ontbijtbijeenkomst voor leden van OCS dinsdag 23 mei a.s. van 08.00 – 09.30 uur bij Basisschool De Heijcant Conventstraat 10, 5481 CP Schijndel Tijdens deze ontbijtbijeenkomst zullen enkele van onze leden de plannen presenteren om …

Ontwikkelingen Meierijstad – lever uw visie aan

De minor ‘Ruimtegebruik 2030’ is een derdejaars onderwijsmodule van de HAS Hogeschool. Tijdens deze minor wordt ditmaal een gebiedsvisie opgesteld voor de gemeente Meierijstad, benaderd vanuit ondernemersoogpunt. Studenten van diverse opleidingen binnen de HAS zijn …

Pamflet Ondernemers Contact Schijndel

Om OCS duidelijk te positioneren en het bestuur aan u voor te stellen is bijgaand pamflet opgesteld. Op 7 maart tijdens ledenbijeenkomst willen we graag uw reactie horen!

Beursvloer Schijndel 2016

Geef nu invulling aan uw sociaal ondernemerschap. Zet uw kennis, kunde, materialen en menskracht in voor de Schijndelse samenleving en ontvang een mooie tegenprestatie van degene die u helpt. Op dinsdag 11 oktober 2016 bent …