Oproep! Nieuwe leden voor de vrijwillige brandweer

Een vriendelijke doch dringende oproep:

Brandweer Meierijstad op zoek naar vrijwilligers.
De vrijwillige brandweer in Meierijstad, met de hoogste prioriteit in Schijndel, is op zoek naar vrijwilligers en doet daarvoor ook een vriendelijk verzoek aan het bedrijfsleven.
De nadruk daarbij ligt vooral op de uren in het dag-vak. Het wordt ontzettend op prijs gesteld als ons bedrijfsleven hun medewerkers in de gelegenheid stelt om dit o zo belangrijke vrijwilligerswerk uit te kunnen oefenen. Een taak waarbij ook vele uren in training en opleiding gaan zitten.

Heeft u interesse?, we horen het graag!    (0413 – 35 41 20 / ocs@vitaalveghel.nl)

De oproep wordt ook hier geplaatst omdat de medewerkers die daarvoor opgeleid willen worden, hiervoor ook in de gelegenheid gesteld worden.
Ofwel dat werkgevers hun medewerkers hiervoor de ruimte willen geven in werktijd en dit daarmee ook actief willen stimuleren.