Ontwikkelingen Meierijstad – lever uw visie aan

De minor ‘Ruimtegebruik 2030’ is een derdejaars onderwijsmodule van de HAS Hogeschool. Tijdens deze minor wordt ditmaal een gebiedsvisie opgesteld voor de gemeente Meierijstad, benaderd vanuit ondernemersoogpunt. Studenten van diverse opleidingen binnen de HAS zijn hierbij betrokken (o.a. agro, food en leefomgeving). Vanaf 1 mei 2017 werken ca. 45 studenten 10 weken fulltime aan deze minor.

De gebiedsvisie wordt gebaseerd op de inbreng van ondernemers uit de gemeente Meierijstad, uw inbreng! De agrifood-keten staat centraal, maar aangezien de ontwikkeling van werklocaties, logistieke ontwikkelingen, samenwerkingsmogelijkheden, innovaties en digitalisering van grote invloed zullen zijn op de ontwikkeling van de gemeente Meierijstad richting het jaar 2030 e.v. zullen deze onderwerpen ook een voorname plaats innemen in de minor. Ondernemers geven hun visie op de toekomstige ontwikkeling van Meierijstad en bedrijvigheid voor en vanuit hun eigen business. Op basis van de aangeleverde input gaan studententeams aan de slag om een gemeentebrede (gebieds)visie uit te werken en op stellen.

Door uw mening/visie te geven, geeft u richting aan de gebiedsvisie voor de gemeente Meierijstad richting het jaar 2030. Door verschillende visies van verschillende ondernemers uit verschillende sectoren te combineren, ontstaat een goed beeld van hoe u aankijkt tegen ontwikkelingen binnen uw bedrijf, sector en/of uw omgeving. Met uw mening levert u ook daadwerkelijk een bijdrage.

Wij willen u hierbij verzoeken om een kort filmpje van maximaal 2-3 minuten met de camera van uw smartphone op te nemen waarin u aangeeft hoe u tegen de toekomst van uw bedrijf, uw sector en de omgeving aankijkt. Onderstaand een aantal suggesties voor de opbouw van uw inbreng (maar alles wat u aanlevert is uiteraard goed):

 • Duur: maximaal 2-3 minuten
 • Opbouw (suggesties):
  – kort voorstellen: naam, bedrijf, functie, leeftijd, branche/sector/soort bedrijf, vestigingslocatie/-adres
  – visie op bedrijf
  – visie op sector
  – visie op werkomgeving / ruimtelijke ontwikkeling / bedrijventerrein
  – visie op de (ruimtelijke) ontwikkeling van de gemeente Meierijstad richting het jaar 2030 e.v.
  – toekomstvisie met wat men maar kwijt wil
 • Waar mogelijk/relevant een visie op de (ontwikkeling van de) agrofood-keten.                                         

Graag ontvangen wij uw bijdrage/filmpje uiterlijk 28 april a.s.
U kunt uw filmpje via Whatsapp versturen naar 06-13447023 (Jos van Asten, Platform Ondernemend Meierijstad).
U kunt uw visie liever ook als tekst per mail sturen naar jos@platformondernemendmeierijstad.nl 

Enkele data waarop u de (tussen)resultaten van de studenten kunt vernemen, zijn 11 mei (kickoff) en de eindpresentatie op 29 juni. Noteer deze ook alvast in uw agenda als u hierbij wilt zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Samen werken we aan de toekomst van ondernemend Meierijstad