De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om lid te kunnen worden van OCS zijn:

  • ondernemingen die zijn gevestigd in Schijndel en 5 werknemers of meer hebben of
  • ondernemingen die buiten Schijndel zijn gehuisvest en waarvan de directeur/eigenaar in Schijndel woonachtig is. Ook dit moeten ondernemingen zijn met 5 werknemers of meer
  • ondernemingen zijn business-to-business bedrijven

Het bestuur van OCS kan van bovenstaande criteria afwijken in voorkomende gevallen.

Contributie
De hoogte van de jaarlijkse contributie bedraagt € 500 exclusief BTW

Meld jezelf nu als lid
Aanmelden als lid