In 1978 nam een aantal ondernemers in Schijndel in samenwerking met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging het initiatief om een Schijndelse ondernemersvereniging op te richten. Dit was het startsein dat het georganiseerde bedrijfsleven in Schijndel geleidelijk een professioneel karakter kreeg. De oprichting van de ondernemersvereniging kwam met name voort uit de behoefte de gezamenlijke belangen van het Schijndelse bedrijfsleven bij de plaatselijke overheid te behartigen en de relaties tussen ondernemers onderling te verbeteren.

Op 28 juni 1978 vond een eerste informatieve bijeenkomst plaats in De Zwaan te Schijndel. Deze oprichtingsvergadering is het begin van het OCS zoals wij dat kennen. Het idee van een ondernemerscollectief sloeg aan en al in september 1978 stonden er 28 bedrijven op de ledenlijst. De formele oprichting van het OCS volgt volgens de statuten op 6 maart 1979. Op de eerste reguliere vergadering van 6 september 1978 hield toenmalig burgemeester G.M. Scholten een causerie (inleiding) om het belang van samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven te onderstrepen.

Het eerste bestuur van het OCS werd gevormd door de heren Verhagen (H.A. Verhagen BV.), De Wit (Bouwbedrijf adr. De Wit), Van Erp (BZW) en werd voorgezeten door A.J.L.M Fassbender (Fassbender-Valks BV).
Anton Fassbender vervulde het voorzitterschap ruim 12 jaar tot 1989. Hij werd opgevolgd door Rein van Aspert (1989-2000), Theo de Baerdemaeker (2000-2003), Ruud Renders (2003-2006), Patrick Trikels (2006-2012), Guul Smeets (2012 ad interim), Peter van den Elzen (2012-2016) en Berry van der Velden (8/12/2016-heden).
Het secretariaat van het Ondernemers Contact Schijndel is vanaf de oprichting vervuld door de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. Sinds september 2016 verzorgt Vitaal Bedrijvig Veghel het secretariaat.