Ondernemers Contact Schijndel (OCS)

Met dit pamflet wil het bestuur van OCS zichzelf nader presenteren aan de leden, potentiële leden, collega’s uit Meijerijstad en andere belangstellenden; tevens willen we wat verder ingaan op de rol en de toegevoegde waarde van OCS binnen het (nieuwe) geheel van Platform Ondernemend Meijerijstad.

Sleutelwoorden met betrekking tot de toegevoegde waarde van OCS, zijn:
– Ondernemerschap
– Betrokkenheid
– Commitment
– Interactie
– Kennismaking en kennisdeling
– Lokale binding en belangenbehartiging

De speerpunten voor OCS in 2018 zijn:
• Verhoging deelnamegraad collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen Duin en Rooiseheide
• Versterking van de samenwerking met ondernemersvereniging SNO. De samenwerking wordt o.a. gezocht in de organisatie van blind lunches en gezamenlijke bijeenkomsten zoals Docsinthecity
• Duurzame energie: o.a. met het project “Zon op Duin” zullen ondernemers gestimuleerd worden om duurzame energie op te wekken danwel af te nemen
• Let’s Play: samen met de Schijndelse onderwijskoepel voor basisonderwijs SKOPOS, ondernemersvereniging SNO en derden zal invulling gegeven worden aan ontdekkend en onderzoekend leren en 21st century skills door enkele onderwijslokalen in te richten als ontdekruimtes voor leerlingen van alle basisscholen in Schijndel. Na de zomer van 2018 zal deze opzet gerealiseerd moeten zijn.

Regelmatig zullen updates worden gegeven over de ontwikkelingen van bovenstaande initiatieven.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om lid te kunnen worden van OCS zijn:
– ondernemingen die zijn gevestigd in Schijndel en 5 werknemers of meer hebben of
– ondernemingen die buiten Schijndel zijn gehuisvest en waarvan de directeur/eigenaar in Schijndel woonachtig is. Ook dit moeten ondernemingen zijn met 5 werknemers of meer
– ondernemingen zijn business-to-business bedrijven
Het bestuur van OCS kan van bovenstaande criteria afwijken in voorkomende gevallen

Contributie
De hoogte van de jaarlijkse contributie bedraagt € 500 exclusief BTW

OCS staat o.a. voor samenwerking en samen meerwaarde en collectief voordeel creeren. Enkele voorbeelden die wij bij u onder de aandacht willen brengen, die nooit tot stand zouden zijn gekomen als ondernemers niet zouden samenwerkingen, waarvan u als lid van OCS gebruik kunt maken en die ook voor u voordeel kunnen opleveren, zijn:
– Glasvezel: op bedrijventerrein Duin e.o. in Schijndel ligt zakelijk glasvezel van Glasnet Veghel B.V. De uitrol naar Schijndel was nooit tot stand gekomen zonder de inzet en betrokkenheid van enkele Schijndelse ondernemers. Inmiddels zijn er al bijna 70 glasvezelaansluitingen op bedrijventerrein Duin e.o. gerealiseerd de afgelopen jaren. Meer informatie is te vinden op www.glasnetveghel.nl
– Collectieve inkoop: als lid van OCS kunt u gebruik maken van de collectieve inkoopdiensten die onder zijn gebracht bij het Platform Ondernemend Meierijstad. Zo kunt u kosten besparen op de volgende diensten:
o Energie-inkoop: www.pom.nl/collectief/energie/
o Meetdiensten: www.pom.nl/collectief/het-meetbedrijf/
o Afvalinzameling: www.pom.nl/collectief/afvalinzameling/
– Collectieve beveiliging: de bedrijventerreinen Duin e.o. en Rooiseheide worden collectief beveiligd door middel van surveillancediensten en zijn grotendeels voorzien van camerabeveiliging, met als doel om een veilige bedrijfsomgeving te borgen en criminaliteit en overlast zoveel mogelijk te beperken. Alle ondernemers op de bedrijventerreinen hebben hier baat bij, niet alle ondernemers betalen echter mee aan de collectieve beveiliging. Dit zou anders/beter moeten kunnen.
Recent is ook het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald: een samenwerking van overheid, ondernemers, brandweer en politie om de sociale en verkeersveiligheid structureel zo goed mogelijk te borgen. Een bijkomend voordeel is ook dat enkele verzekeringsmaatschappijen korting geven op uw verzekeringspremies als u deelnemer bent van de collectieve beveiliging en het KCO-certificaat is behaald. Meer informatie kunt u vinden op: www.vitaalveghel.nl/veiligheid/collectieve-beveiliging/
De ledenbijeenkomsten in 2018 zijn gepland op:
– Donderdag 15 maart van 16.00 – 18.00 uur (ledenbijeenkomst)
– Dinsdag 17 april van 16.00 – 18.30 uur (maatschappelijke buursvloer)
– Donderdag 21 juni vanaf 18.00 uur (ledenbijeenkomst/barbecue)
– Donderdag 4 oktober van 08.00 – 10.00 uur (ledenbijeenkomst)
– Dinsdag 11 december van 08.00 – 10.00 uur (ledenbijeenkomst)
Voor bredere belangenbehartiging – zowel qua dienstverlening als gemeentebreed/regionaal – is OCS samenwerkingsverbanden aangegaan met een 2-tal instanties:

  • Platform Ondernemend Meierijstad: Platform Ondernemend Meierijstad is een samenwerkingsverband van het georganiseerde Veghelse bedrijfsleven verenigd binnen de ondernemersverenigingen CVO, VMK en EBK, het georganiseerde bedrijfsleven in Schijndel verenigd binnen de ondernemersverenigingen SNO en OCS en het georganiseerde bedrijfsleven in Sint-Oedenrode verenigd BtB Sint-Oedenrode en BBN+K dat in totaal 900 bedrijven met ruim 27.000 werknemers binnen de gemeente Meierijstad vertegenwoordigt. Activiteiten zijn met name gericht op ontzorging van de leden van de ondernemersverenigingen. Dit uit zich o.a. in kennisdeling, lobby, collectieve inkoop, infrastructuur en overleg met de gemeente en andere overheden. Meer informatie is te vinden op www.pom.nl
  • Vitaal Bedrijvig Veghel: is een samenwerkingsverband tussen de ondernemersverenigingen CVO, VMK, EBK en OCS en is met name verantwoordelijk voor de collectieve beveiliging en het glasvezelnetwerk op o.a. bedrijventerrein Duin e.o. in Schijndel. Daarnaast verzorgt Vitaal Bedrijvig Veghel ook het secretariaat van OCS. Zie voor meer informatie www.vitaalveghel.nl
Voor vragen of informatie kan contact opgenomen worden met het secretariaat van OCS via ocs@vitaalveghel.nl of 0413-354120. Meer informatie over OCS is te vinden op www.ocschijndel.nl

Bestuur

Het bestuur van OCS bestaat uit de volgende personen:
– Berry van der Velden (voorzitter)
– Robin Geerts (secretaris/penningmeester)
– Harrie Steenbakkers (bestuurslid)
– Tom Dissel (bestuurslid)
– Jos van Asten (secretariaat)

Voor vragen, suggesties of andere opmerkingen aan de bestuursleden zijn ook de telefoonnummers en mailadressen van de bestuurders toegevoegd.

Berry van der Velden

48 jaar ervaring in het leven.
Getrouwd met Lonneke, samen 3 jonge kinderen tussen 4 en 9 jaar, en vanuit mijn vorige huwelijk nog een dochter van 17.
Ik woon al 25 jaar in Schijndel, nu sinds 1998 in 1 van de oudste straatjes, de Pompstraat.
Ik heb het dagelijkse geluk om ook in Schijndel te werken, als directeur van BERCO Car Carpets; daar werk ik al 28 jaar, sinds het vervullen van mijn militaire dienstplicht na een niet al te succesvolle HEAO studie in Haarlem…. En vervolgens dus de ‘langere’ weg van avondstudies genomen tot aan een post-HBO Hogere Bedrijfskunde.
Als inwoner en als werkgever in Schijndel vind ik het belangrijk en ook interessant om maatschappelijk actief te zijn en iets terug te doen voor de gemeenschap; naast het OCS ben ik volop bezig (geweest) met POM, Let’sPlaySKOPOS, Beveiliging, Glasvezel, SOS700 en in het bijzonder met kansen bieden aan mensen die het zonder steun moeilijker redden op de arbeidsmarkt.

Berry van der Velden, tel: 06-53755419, e-mail: b.velden@berco.nl

Robin Geerts

Mijn naam is Robin Geerts, ik ben 46 jaar oud en ik ben getrouwd met Marielle. Samen hebben wij een dochter van 15 jaar genaamd Joyce en een zoon Ralf van 13 jaar.
Mijn vrouw kwam al uit Schijndel en sinds 19 jaar wonen wij in Schijndel op de Hulzebraak. Eerst op de Jupiter en sinds 7 jaar op Dolfijn.
Na mijn studie bedrijfseconomie aan het HEAO te ’s-Hertogenbosch ben ik bij Heijmans N.V. gaan werken, vanuit mijn voorliefde voor commercie ben ik in de avond uren de studierichting Commerciële Economie aan het HEAO gaan doen. Gedurende dit studie traject heb ik de overstap naar Rabobank gemaakt zodat ik echt met ondernemers en bedrijven aan de slag kon. Ik ben begonnen bij Rabobank Drunen en daarna via Rabobank Boxtel en Dommel & Aa bij Rabobank Hart van De Meierij gekomen. Ik ben oorspronkelijk begonnen als bedrijvenadviseur en uiteindelijk doorgegroeid naar accountmanager grootzakelijk. Sinds september 2017 ben ik bij Bol Adviseurs gaan werken als senior organisatie adviseur waarbij ik ook een van de vaste gezichten van de vestiging van Bol in Meierijstad ben geworden.
Ik ben met ziel en zaligheid verbonden aan Schijndel, ik ben naast bestuurslid bij OCS ook leider van de JO15-3 bij RKSV Schijndel, lid van de klantbordgroep tweetalig VWO bij het Elde college, captain bij team Toeval bij de MannenMaandagCompetitie van TC Skinlo en regelmatig te vinden bij hockeyvereniging De Hopbel.

Robin Geerts, tel: 06-14626248, e-mail: r.geerts@boladviseurs.nl

Harrie Steenbakkers

Harrie Steenbakkers (49 jaar jong), geboren, getogen en getrouwd in Schijndel. We hebben samen 3 zonen, waarvan de oudste inmiddels op de middelbare school zit. De oudste 2 voetballen bij Schijndel en bij de jongste ben ik trainer/coach met hockey.

Na mijn studie Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg ben ik gaan werken bij van Mierlo Logistic Services in Veghel. Vanuit deze functie veelvuldig bezig geweest met werving en selectie van voornamelijk logistieke/productie medewerkers.
In 2000 heb ik de stap gemaakt om samen met Michel Meijers ADR Personeelsdiensten en ADR Transportdiensten op te richten. Dit bedrijf uitgebouwd tot een volwaardige dienstverlener in de logistieke sector. Het 10 jaren harde werken werd beloond en ADR werd verkocht aan Synergie Frankrijk.

Op dit moment participeren we in verschillende bedrijven, zoals: Heerkens Electro, Mobizon, Vinivivaldi, Meijerijstad Makelaardij en Medisch Centrum Schijndel. Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Verhagen, Vriend van Hospice Dommelrode, bestuurslid MR van basisschool De Heijcant en bestuurslid bij het OCS.
Met al mijn enthousiasme wil ik me inzetten voor onze leden!

Harrie Steenbakkers, tel: 06-12556999, e-mail: h.steenbakkers@lomadajoto.nl

Tom Dissel

Tom Dissel, 49 jaar. Woon samen met Agnes op de Boschweg en hebben samen 4 kids in de heerlijke puberleeftijd tussen 16 en 20 jaar.
Ik heb de eerste 7 jaar van mijn leven in Den Bosch doorgebracht en ben daarna in Schijndel gekomen. Schijndel is nu een stukje van mijn leven.
Na het Skinle (thans Elde college), via Eindhoven de opleiding HBO-THW Toegepaste Huishoud Wetenschappen (thans Facilitaire Dienstverlening) gedaan. Hier de richting Management gekozen. In de stage in aanraking gekomen met het schoonmaakvak. Na 10 jaar gewerkt te hebben bij een regionaal schoonmaakbedrijf in Wijchen, werk ik sinds 2004 bij het mooie Schijndelse familiebedrijf Toekomst Schoonmaakbedrijven. Sinds 2013 als Commercieel Directeur.
Naast het werk ben ik actief op het maatschappelijk vlak in Schijndel. Jarenlang scouting gedaan, thans voorzitter van de Budoclub, organisatie Hartemert en ik ben Minister President van het Schorsbos Carnaval. In de vrije tijd die nog rest judo en tennis ik en sta regelmatig aan de zijlijn bij het voetballen van mijn zoons. Zowel bij Avanti als RKSV Schijndel.
Mijn levensmotto is Leef-Lach-Geniet

Tom Dissel, tel: 06-20018424, e-mail: tom@toekomstschoonmaakbedrijven.nl

Jos van Asten

Ik ben Jos van Asten, 39 jaar jong en woon samen met mijn vriendin Natasja, (stief)dochter Lotte en hond Sam in het mooie Cuijk. Mijn hobby’s zijn voetbal (ik ben keeper in een team waarvan ik met de meesten al vanaf mijn 6e voetbal) en hardlopen.

Na mijn studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg, heb ik vanaf eind 2001 een aantal jaren in verschillende functies bij meerdere gemeentes gewerkt. Een heel mooie en leerzame tijd met destijds ook volop kansen en mogelijkheden.

In 2009 ben ik door het Veghelse georganiseerde bedrijfsleven gevraagd om voor Vitaal Bedrijvig Veghel de collectieve dienstverlening te verzorgen. Tegelijkertijd met de indiensttreding bij Vitaal ben ik als ZZP’er voor mezelf begonnen. Inmiddels heeft dat tot mooie ontwikkelingen bij Vitaal Bedrijvig Veghel geleid met o.a. de uitbreiding naar het Platform Ondernemend Meierijstad en werk ik voor meerdere samenwerkingsverbanden van ondernemers in de regio, zoals Vijfsterren Logistiek en AgriFood Capital Werkt!

Specifiek met betrekking tot Schijndel ben ik heel nauw betrokken geweest bij de uitrol van het glasvezelnetwerk op Duin, de camerabeveiliging op dit bedrijventerrein en nu mag ik sinds september 2016 ook het secretariaat voor OCS vervullen. Een mooie club ondernemers waar Schijndel en jullie zelf als aangesloten bedrijven trots op mogen zijn!

Jos van Asten, tel: 06-13447023, e-mail: ocs@vitaalveghel.nl